Головна | Контакти | Корисні лінки
 АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
19.01.2024  «єЧерга» ЗА і ПРОТИпропонуємо заповнити опитувальник    07.03.2023 Надання перевізникам – учасникам АсМАП України послуги з видачі гарантій Т1    30.11.2022 Шановні перевізники, з урахування можливих відключень електроенергії Заявки на отримання книжок МДП будуть прийматися до 14-00 години    07.04.2022 Наразі видача книжок МДП відбувається за попереднім телефонним запитом    04.02.2022 Доставка книжок МДП кур’єрською службою доставки.    16.03.2020 ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З КОРОНАВІРУСОМ COVID-19.    14.04.2014 Почни з себе, нe давай хабарів!    
Вівторок, 16 липня 2024 р.
НОВИНИ | ПРО АсМАП | Письмові запити | ЄУТР | КОНКУРСИ | Інформація для вступу
Гарячі новини
15.07.2024 Польща. Зміни в системі SENT з 1 січня 2025 року (доповнення до інформації від 26.04.2024 та ...    
12.07.2024 Роз’яснення для фінансових та бухгалтерських служб учасників Асоціації...    
11.07.2024 Ще раз про оновлену Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспорт...    
08.07.2024 Румунія. Пілотний проект: книжка МДП + TIR-EPD = пріоритетна смуга....    
05.07.2024 Щодо призупинення видачі книжок МДП представництвом відділу МДП в м. Одеса...    
05.07.2024 Румунія-Болгарія. Ремонт дороги біля ПП Джуржду-Русе....    
Авторизація
Логін
Пароль
 РеєструватисяЗабули пароль?
Пошук
Опитування
На данний момент немає опитувань
Старі опитування
Порядок державної реєстрації ТОВ. Проект Статуту ТОВ
 

Порядок державної реєстрації ТОВ. Проект Статуту ТОВ.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Податкового кодексу України та з метою продовження здійснення своєї господарської діяльності у перевізників – учасників Асоціації виникла необхідність створення нових суб’єктів господарювання зі статусом юридичної особи.

Доводимо до відома учасників Асоціації порядок державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ) та надаємо рекомендації щодо підготовки та оформлення документів, що подаються для державної реєстрації ТОВ згідно вимог чинного законодавства України.

Загальні положення про юридичну особу викладені в Розділі 7 Цивільного кодексу України та в Розділі 2 Глави 6 Господарського кодексу України.

Правила створення, діяльності, а також права і обов'язки учасників та засновників ТОВ визначені в Главі 8 параграф 1 ст.ст. 140-151 Цивільного кодексу України, Главі 9 ст.ст. 79-91 Господарського кодексу України, Законі України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ та Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-ІХ.

Згідно вимог чинного законодавства України товариство з обмеженою відповідальністю може бути заснованим одним або кількома особами.

Учасники ТОВ не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 10 осіб.

Установчим документом ТОВ є статут.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю має містити відомості про: найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; розмір і порядок формування резервного фонду; порядок передання (переходу) часток у статутному фонді.

Статутний (складений) капітал ТОВ складається з вартості вкладів його учасників. Відповідно до ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» розмір (статутного) складеного) капіталу ТОВ повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючий на момент створення ТОВ.

До відома: Розміри мінімальної заробітної плати затверджуються Законами України Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати та Про державний бюджет України на відповідний рік.

До моменту державної реєстрації ТОВ його учасники повинні сплатити не менше ніж 50 % суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства.

Вищим органом ТОВ є загальні збори його учасників.

У ТОВ створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.

До виключної компетенції загальних зборів учасників ТОВ належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

3) створення та відкликання виконавчого органу товариства;

4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;

6) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

7) виключення учасника із товариства;

8) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товариства.

Загальні збори ТОВ можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.

Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства. Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників товариства.

Контроль за діяльністю дирекції (директора) ТОВ здійснюється ревізійною комісією, що утворюється загальними зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб.

ТОВ як юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Вимоги до найменування юридичної особи закріплені в ст. 90 Цивільного кодексу України, ст. 2 Закону України «Про господарські товариства» та Вимогах щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. № 65.

Державна реєстрація юридичної особи проводиться державним реєстратором у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи у формі ТОВ згідно ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державному реєстратору подаються такі документи:

  • заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи № 1;
  • примірник оригіналу або нотаріально посвідчена копія рішення засновників про створення юридичної особи (мається на увазі протокол установчих зборів засновників (учасників) ТОВ, зазначений протокол підписується засновником (засновниками) товариства, у випадку, якщо засновником (засновниками) товариства є юридична особа, протокол підписується її керівником і підпис скріплюється печаткою юридичної особи, підписи засновника (засновників) завіряється нотаріально);
  • два примірники установчих документів (мається на увазі Статут товариства, обидва примірники Статуту товариства підписується засновником (засновниками) товариства, у випадку, якщо засновником (засновниками) товариства є юридична особа, протокол підписується її керівником і підпис скріплюється печаткою юридичної особи, підписи засновника (засновників) завіряється нотаріально);
  • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» за проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір в розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 170,00 грн.);
  • документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного (складеного) капіталу юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Документи можуть подаватися:

-особисто засновником (засновниками) із пред’явленням його (їх) паспорта (паспортів);

-особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи із пред’явленням паспорта уповноваженої особи та документа, що засвідчує її повноваження, тобто довіреності (якщо засновників в ТОВ декілька, вони всі повинні видати уповноваженій особі довіреності, якщо засновник юридична особа – довіреність від підприємства за підписом керівника підприємства, завірена печаткою підприємства, якщо засновником є фізична особа – довіреність на уповноважену особу повинна бути нотаріально завірена);

-надіслані рекомендованим листом, але підпис заявника на реєстраційній карточці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи № 1 має бути нотаріально завірений.

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо:

-документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

-до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій;

-документи подані не в повному обсязі;

-документи подано особою, яка не має на це повноважень.

Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є:

-невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

-невідповідність установчих документів вимогам ч. 3 ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

-порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема: наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи, невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі, наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абз. 4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

-наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

-використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

-встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.

За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пізніше 3-х робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір не повертається.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, засновник (засновники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати документи на проведення державної реєстрації юридичної особи, які розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.

Порушення строків видачі (направлення рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в суді.

Надаємо Вам посилання на тексти нормативно-правових актів для використання їх в процесі підготовки документів для державної реєстрації юридичної особи та в процесі здійснення юридичними особами господарської діяльності:

-Цивільний кодекс України

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=435-15;

-Господарський кодекс України

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

-Закон України «Про господарські товариства»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1576-12

-Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15

-Закон України «Про державний бюджет України на 2011 р.»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-17

- Вимогах щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0792-04

- КВЕД

У випадку виникнення питань під час підготовки та подання документів на державну реєстрацію юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю радимо звертатись до юридичного відділу АсМАП України тел.: (44) 201-54-70, факс: (44) 201-54-29 або безпосередньо до державних реєстраторів у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій за місцезнаходженням юридичної особи, яка Вами створюється.

 

Юридичний відділ АсМАП України 
Рекомендуємо до співпраці
www.uts.in.ua
Стратегічний партнер
http://www.asmap.org.ua/nkc/nkc2021.pdf
https://lex-truck.com.ua
http://www.tirepd.org/
www.iru.org/index/transpark-app
www.busandcoach.travel
dalnoboy.com
Copyright © by AsMAP        Powered by Vis-A-Vis