Головна | Контакти | Корисні лінки
 АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
14.04.2014 Почни з себе, нe давай хабарів!    
П'ятниця, 19 жовтня 2018 р.
НОВИНИ | ПРО АсМАП | ВІЗИ | ЄУТР | КОНКУРСИ | ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
Гарячі новини
19.10.2018 Проблеми з перебуванням водіїв у Швейцарії ...    
19.10.2018 Увага перевізників!
Навчально –консультаційний центр АсМАП України проводить на...
    
18.10.2018 Щодо закінчення дозволів Словаччини (двосторонніх) квоти 2018 року!...    
17.10.2018 До уваги перевізників...    
17.10.2018 Туреччина.
Кількість палива, яку дозволено ввозити в паливних баках напівпричепа - рефриж...
    
17.10.2018 Щодо прийому електронних анкет на участь у конкурсі для отримання дозволів ЄКМТ на 2019 рік (...    
Авторизація
Логін
Пароль
 РеєструватисяЗабули пароль?
Пошук
Опитування
На данний момент немає опитувань
Старі опитування
www.uts.in.ua
Стратегічний партнер
https://asmap-nkc.wixsite.com/code 
http://www.tirepd.org/
www.asmap-inform.com.ua
http://www.asmap-inform.com.ua/service_asmap_ukr.php
www.iru.org/index/bwt-app
www.busandcoach.travelwww.iru.org/index/transpark-app
dalnoboy.com
www.gps.ua
Повідомлення прес-служби АсМАП України
 

24 травня 2012 р. в Києві відбулась Конференція учасників АсМАП Украї-ни.

У доповіді про роботу Ради Асоціації та президента АсМАП Леонід Михайлович Костюченко зупинився на важливих для міжнародних автопере-візників питаннях.

Пріоритетними до вирішення були питання відпрацювання проекту Митного кодексу України з метою спрощення процедур митного оформлення та перетину кордону і забезпечення перевізників дозвільними документами, в тому числі врегулювання питання з Мінінфраструктури щодо їх вартості.

Так, на 2011 рік квота дозволів іноземних країн склала 731,1 тисячу штук., що на 7,5 % більше, ніж у 2010 році, квота дозволів ЄКМТ для України на 2012 рік також значно збільшена – на 526 дозволів або на 30 %.

Президент Асоціації наголосив на позитивах нового Митного Кодек-су України, в опрацюванні якого АсМАП України приймала активну участь:

- спрощено процедури заміни транспортного засобу та водія;

- передбачена можливість вивантажити товар на склад митного органу;

- чітко визначений строк доставки товарів до митниці призначення при транзитному перевезенні – 10 діб,

- безоплатне перебування транспорту на території вантажно–митного комплексу протягом перших чотирьох годин;

- у справах про порушення митних правил конфіскація може застосовува-тись лише до транспортних засобів, обладнаних спеціальними сховищами.

У продовження роботи щодо вдосконалення окремих норм Митно-го Кодексу України зареєстровано законопроект № 10452, згідно якого пере-візники нестимуть відповідальність за неправдиві дані у товарно-супровідних документах виключно коли це стосується кількості вантажних місць, їх марку-вання та номерів. (Планується розгляд цього законопроекту у другому читан-ні 25 травня 2012р.)

На виконання Закону України «Деякі питання здійснення попере-днього документального контролю в пунктах пропуску через державний ко-рдон України» Урядом прийнято постанови № 1030 та №1031, якими остато-чно встановлений Порядок здійснення попереднього документального конт-ролю в пунктах пропуску та визначено перелік товарів, які підлягають держа-вним видам контролю, в тому числі у формі попереднього документального контролю (ПДК).

Все більше учасників Асоціації користуються у своїй роботі програ-мою МСАТ TIR-EPD, яка застосовується для подачі електронних попередніх повідомлень/декларацій в митних органах 21 країни.

За ініціативи АсМАП України МСАТ проведено з‘ясування безпечно-сті для водіїв застосування митними органами рентгенологічних пристроїв.

Завдяки активній роботі Асоціації прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону «Про автомобільний транспорт» (щодо упорядку-вання міжнародних автомобільних перевезень), яким врегульовано ряд важ-ливих питань: запроваджено процедуру, згідно якої у разі перевищення ваго-вих (габаритних) обмежень над визначеними законодавством у розмірі мен-ше семи відсотків перевізнику достатньо мати документ про внесення плати за проїзд, визначено поняття «досвід роботи», що важливо перевізникам у разі зміни організаційно – правової форми, виключена необхідність оформ-лення ліцензійних карток на причепи та напівпричепи, встановлена відпові-дальність іноземних перевізників за виконання каботажних перевезень без отримання відповідного дозволу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн.);

Спільно з ДАІ МВС України врегульовані наступні питання:

- щодо можливості виконання міжнародних рейсів українськими водіями, маючи посвідчення водія (національне чи міжнародне) попередніх зразків у зв‘язку з набуттям чинності змін до «Конвенції про дорожній рух»;

- нові національні посвідчення водія європейського зразку мають термін дії 50 років;

- скасовано видачу тимчасових реєстраційних талонів терміном до трьох місяців на ввезені транспортні засоби, що унеможливлювало їх використання у міжнародному русі;

- майже втричі зменшена оплата за послуги ДАІ при перереєстрації транс-портних засобів у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про акціо-нерні товариства» (перейменування ЗАТ, ВАТ у приватні та публічні).

Асоціація приймала активну участь у відпрацюванні Постанови Ка-бінету Міністрів України від 30.01.2012р. №137 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю…» передбачає можливість виконання процедури, яка дозволить визнавати протокол контролю техніч-ного стану у якості МСТО. (На даний момент Асоціація опікується проблемою відсутності бланків та необхідністю повідомлення про визнання протоколу технічного контролю в ООН).

З липня 2011 року спільно з лізинговими компаніями та постачальни-ками автотехніки впроваджена програма придбання на пільгових умовах рухомого складу для учасників Асоціації.

З метою реалізації проектів для здешевлення палива для перевіз-ників підписано Меморандум з ТОВ «Альянс холдінг» на заправку транспор-тних засобів в країнах Європи.

АсМАП України переймалась поверненням ПДВ перевізникам. На-правлено цілий ряд листів до ДПС України, в яких викладені проблеми, які виникають в учасників Асоціації при перевірках по бюджетному відшко-дуванню ПДВ, надано списки перевізників, яким податок не відшкодовано.

Представлялись інтереси перевізників – учасників Асоціації у понад 30 судових засіданнях по 11 справах, порушених митними, податковими ор-ганами, а також у справах, що випливають із господарських та цивільних спо-рів.

Здійснювалося постійне інформаційне забезпечення перевізників з широкого кола питань. На офіційному WEB-сайті функціонує „гаряча лінія”, на якій надаються відповіді на звернення перевізників.

17 травня поточного року після тривалої реконструкції відкрито пункт пропуску Ягодин. З цього часу здійснення контролю перенесено з тер-міналу до пункту пропуску. Це дозволило вдвічі підвищити пропускну спро-можність на цій ділянці кордону.

Асоціація постійно відслідковувала та порушувала перед Укравто-дором питання про необхідність прискорення завершення капітальних ремо-нтно-будівних робіт на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин. У грудні 2011 року вона була відкрита (Реконструкція тривала майже 6 років). Якщо взяти до уваги, що тільки за 2011 рік втрати українських перевізників, пов’язані з об’їздом, склали понад 100 мільйонів гривень, введення її в дію має ве-лике значення.

Постійно забезпечувалася візова підтримка водіїв у консульських установах країн Шенгенської зони – протягом 2011 року надано понад 21 ти-сячу листів – запитів та сприяння у відкритті понад 2 тисяч віз у консульських установах Республіки Польща та Угорщини. Опрацьовувались з консульства-ми іноземних країн питання що стосуються віз. Проводився моніторинг ви-конання консульствами країн-членів ЄС положень Угоди між Україною та ЄС про спрощення видачі віз

Заслухавши та обговоривши Звіт про роботу Ради та Президента Асоціації у 2011 році, учасники Конференції визнали результати роботи Ради та Президента позитивними для учасників Асоціації.

Також учасники Зборів заслухали та затвердили звіт Ревізійної комі-сії АсМАП України про результати перевірки фінансово-господарської діяль-ності Асоціації за 2011 рік, яку визнано задовільною.

Після обговорення, делегатами Конференції були затверджені Ос-новні напрямки діяльності Асоціації на 2012-2013 роки з вирішення проблем-них питань у сфері міжнародних автомобільних перевезень.

Більш детальну інформацію про Конференцію дійсних учасників АсМАП України можна дізнатися у найближчому випуску телепрограми «УкрАвтоКонтинент», на порталі «АсМАП-ІНФОРМ» та шпальтах журналу «УкрАвтоКонтинент».

РІШЕННЯ Конференції учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України по пи-танню 1 порядку денного «Звіт про роботу Ради та Президента Асоціації за 2011 рік»

ЗАХОДИ на 2012-2013 рік з вирішення проблемних питань у сфері міжнародних автомобільних пе-ревезень

Copyright © by AsMAP        Powered by Vis-A-Vis