Головна | Контакти | Корисні лінки
 АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
19.01.2024  «єЧерга» ЗА і ПРОТИпропонуємо заповнити опитувальник    07.03.2023 Надання перевізникам – учасникам АсМАП України послуги з видачі гарантій Т1    30.11.2022 Шановні перевізники, з урахування можливих відключень електроенергії Заявки на отримання книжок МДП будуть прийматися до 14-00 години    07.04.2022 Наразі видача книжок МДП відбувається за попереднім телефонним запитом    04.02.2022 Доставка книжок МДП кур’єрською службою доставки.    16.03.2020 ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З КОРОНАВІРУСОМ COVID-19.    14.04.2014 Почни з себе, нe давай хабарів!    
Вівторок, 16 липня 2024 р.
НОВИНИ | ПРО АсМАП | Письмові запити | ЄУТР | КОНКУРСИ | Інформація для вступу
Гарячі новини
15.07.2024 Польща. Зміни в системі SENT з 1 січня 2025 року (доповнення до інформації від 26.04.2024 та ...    
12.07.2024 Роз’яснення для фінансових та бухгалтерських служб учасників Асоціації...    
11.07.2024 Ще раз про оновлену Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспорт...    
08.07.2024 Румунія. Пілотний проект: книжка МДП + TIR-EPD = пріоритетна смуга....    
05.07.2024 Щодо призупинення видачі книжок МДП представництвом відділу МДП в м. Одеса...    
05.07.2024 Румунія-Болгарія. Ремонт дороги біля ПП Джуржду-Русе....    
Авторизація
Логін
Пароль
 РеєструватисяЗабули пароль?
Пошук
Опитування
На данний момент немає опитувань
Старі опитування
Порядок оскарження бездіяльності посадових осіб державних органів у зв’язку із ненаданням відповідей на звернення громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».
 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР із змінами і доповненнями громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

Законом передбачено наступні види / форми звернень громадян на терміни їх розгляду:

п/п

Вид / форма

звернення

 

Зміст звернення

 

Термін розгляду

1.

Пропозиція (зауваження)

звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

 

 

 

 

 

 

 

-не більше 1-го місяця від дня їх надходження;

 

-ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання;

 

 

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів днів.

2.

Заява (клопотання)

звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

3.

Скарга

звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 

У випадку неотримання відповіді із результатами розгляду заяв (клопотань) заявник має 2 шляхи захисту свого порушеного права:

-звернутися із відповідною заявою / скаргою до органів прокуратури з проханням здійснити нагляд за додержанням органом-адресатом порядку розгляду скарг.

-оскаржити бездіяльність органу-адресату шляхом подання позову до адміністративного суду.

Повноваженнями щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян наділені Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про звернення громадян» та ст. ст. 12 Закону України «Про прокуратуру».

Процедура оскарження бездіяльності органу-адресату шляхом подання позову до адміністративного суду встановлена / передбачена / регулюється Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до ч. 2. ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – КАСУ) адміністративні справи з приводу оскарження бездіяльності субєктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи, вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи – позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.

Згідно ч.2. ст. 99 КАСУ для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Також, відповідно до вимог КАСУ за розгляд справи позивачем справляється судовий збір. Розмір ставки судового збору за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру встановлений Законом України «Про судовий збір» і складає 0,06 розміру мінімальної заробітної плати (73,08 грн.). Також зазначеним Законом встановлено пільги щодо сплати судового збору та порядок його оплати.

В адміністративних справах щодо оскарження фізичними особами бездіяльності суб’єктів владних повноважень застосовується скорочене провадження (ст. 183-2 КАСУ). Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. У порядку скороченого провадження справа повинна бути розглянута в термін від 1 до 5 днів.

Звертаємо увагу на те, що не допускається розгляд у порядку скороченого провадження адміністративних справ, які належить розглядати колегією суддів, наприклад якщо відповідачем є Кабінет Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади. Для розгляду справи за участю зазначених відповідачів діє загальних строк розгляду справи – 1 місяць. Тобто, наприклад, якщо громадянин оскаржує бездіяльність посадових осіб Київської митниці Міністерства доходів і зборів України, то розгляд справи буде відбуватися у порядку скороченого провадження, якщо громадянин оскаржує бездіяльність посадових осіб Міністерства доходів і зборів України – на загальних підставах.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Якщо навіть заявник отримав відповідь від державного органу, але ця відповідь його не влаштовує, її також можна оскаржити у відповідності до наведеної процедури.

Прийміть до уваги, що Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації звернень, внесення пропозицій, тощо, саме громадянами України, як фізичними особами, а не юридичними. Таке право на звернення до органів державної влади надано їм Конституцією України, але керівники суб’єктів господарювання мають право звернутися до органів державної влади від свого імені як від фізичної особи в інтересах свого підприємства.

Цей порядок звернення відповідає правилам статті 91 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Таким чином, радимо у випадку необхідності звернення до державних органів саме від імені юридичної особи чи в її інтересах робити в ньому посилання на цю законодавчу норму.

Юридичний відділ АсМАП України

Рекомендуємо до співпраці
www.uts.in.ua
Стратегічний партнер
http://www.asmap.org.ua/nkc/nkc2021.pdf
https://lex-truck.com.ua
http://www.tirepd.org/
www.iru.org/index/transpark-app
www.busandcoach.travel
dalnoboy.com
Copyright © by AsMAP        Powered by Vis-A-Vis