ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Київ

11 квiтня 2008 р. N 331


Про режим роботи митницi

     З метою створення сприятливих умов для святкування 27 квiтня 2008 року - Великодня, 1 i 2 травня 2008 року - днiв Мiжнародної солiдарностi трудящих та рацiонального використання робочого часу згiдно з рекомендацiями, зазначеними в розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.08 N 538-р "Про перенесення робочих днiв у квiтнi 2008 року" та наказу Держмитслужби України вiд 07.04.08 N 330 "Про перенесення робочих днiв", наказую:

     1. Перенести у квiтнi - травнi 2008 року робочi днi з:

     - вiвторка 29 квiтня 2008 року - на суботу 17 травня 2008 року;

     - середи 30 квiтня 2008 року - на суботу 31 травня 2008 року.

     2. Начальнику вiддiлу по роботi з особовим складом Полiщук Л.Є.:

     2.1. Проiнформувати про встановлений режим роботи митницi оперативного чергового Держмитслужби України у термiн до 18.04.08.

     2.2. Пiдготувати графiк чергувань керiвництва митницi у вихiднi та святковi днi та копiю направити до Держмитслужби України у термiн до 18.04.08.

     3. Начальникам структурних пiдроздiлiв:

     3.1. Забезпечити у вихiднi та святковi днi 26.04.08 - 04.05.08 безперебiйне здiйснення митного контролю i митного оформлення, придiливши особливу увагу упередженню, виявленню й припиненню митних правопорушень.

     3.2. Проiнформувати представникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про режим роботи митницi у вихiднi та святковi днi 26.04.08 - 04.05.08.

     4. Начальнику загальному вiддiлу Балковiй Н.В. довести наказ до всiх структурних пiдроздiлiв митницi.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi.

     Загальний контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Т.в.о. начальника митницi Е.П.Iванченко